Bosbouw

Nagenoeg alle bossen zoals we deze in Nederland kennen zijn door de mens aangeplant en gecultiveerd, met die reden om deze bossen te kunnen exploiteren. Vaak staat daar tegenover dat natuur en recreatie dan in het gedrang komen, meer dan eens ten onrechte.
Den Bakker Bos Boom Landschap denkt daarom met u als opdrachtgever mee hoe de werkzaamheden het beste ten uitvoer gebracht kunnen worden.

Bosexploitatie

Graag zijn wij u van dienst als het gaat om exploitatiewerkzaamheden, vellen van licht tot zwaar hout, uitslepen, lieren en uitrijden. Ook uitmeten, korten en stapelen van sortimenten kunnen wij voor u verzorgen.
Ook voor advies omtrent bosexploitatie  is den Bakker Bos Boom Landschap de juiste partner.

Bosaanleg

Inplanten van bospercelen, aanplanten van bosplantsoen en (laan)bomen, alsook het leveren hiervan kunt u aan ons uitbesteden. Alvorens te beginnen met aanplant kan een goede bodemvoorbereiding een hoop tijd en geld besparen.

Bosonderhoud

Bij bosonderhoud kunt u denken aan opkronen van randbomen langs wegen en paden. Opkronen van jonge bosbestanden om zo meer “foutloze” onderstammen te verkrijgen. Bestrijding van exoten en ongewenste begroeiing behoort ook tot ons werkterrein.

Ook aanleg en onderhoud van houten bouwwerken, als ook onderhoud aan wegen en paden maken dat den Bakker Bos Boom Landschap breed inzetbaar is.