Landschapsonderhoud

Alle aanleg en onderhoudswerkzaamheden op (vakantie)parken, landgoederen, natuur en recreatieterreinen van aanleg en onderhoud beplanting, groen en houtconstructies. Ook houtwallen en bossingels in buitengebieden en als erfscheidingen kunnen van ons de nodig aandacht krijgen.

Erfbeplantingen, houtwallen en bossingels hollen op den duur uit als er geen dunning wordt uitgevoerd en verjonging van de opslag en vegetatie plaatsvindt. Door openingen in gesloten kronendak te maken creeeren wij lichte plekken waar een singel zich op natuurlijke wijze zal gaan verjongen, en zo een volledige doorkijk voorkomen wordt.